Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112 Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109, 110, 11, 112 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık ÖĞRENDİKLERİMİZİ ÖLÇELİM


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

ÖĞRENDİKLERİMİZİ ÖLÇELİM

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1. ( D ) Naftalinde süblimleşme görülür.
2. ( Y ) Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir.
3. ( D ) Kaynama noktası, ayırt edici bir özelliktir.
4. ( D ) Katı hâldeki maddelerin ısı alarak direkt gaz hâle geçmesine kırağılaşma denir.
5. ( Y ) Yoğuşma, maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.
6. ( D ) Erime noktası, saf katı maddelerin ortak özelliklerinden biridir.
7. ( D ) Isı, bir enerji türüdür.
8. ( Y ) Sıcaklık, kalorimetre kabıyla hesaplanır.
9. ( D ) Isı alan demirin hacmi artar.
10.( D ) Gazlarda genleşme ve büzülme görülmez

B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları

1. Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru …..ISI AKIŞI……. gerçekleşir

2. Bir cismin sıcaklığı …..TERMOMETRE…… ile ölçülür.

3. Maddenin ısı alarak hacminin büyümesine .…….GENLEŞME….. denir.

4. Gaz hâldeki bir maddenin ısı vererek direkt katı hâle geçmesine ...KIRAĞILAŞMA.. denir.

5. Maddenin ısı vermesi sonucunda hacminin azalmasına .…..BÜZÜLME….. denir.

6. Sıvı hâldeki bir maddelerin ısı alarak gaz hâle geçmesine …BUHARLAŞMA…. denir.

7. Isı birimi …..JOULE……………. ya da ……..KALORİ………. dir.

8. Genleşen bir telin ……BOYU…….. uzar.

9. Su, ısı verir ise sıvı hâlden …KATI….. hâle geçebilir.

10. Kaynama süresince sıcaklık …SABİT……. kalır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Bir saf maddenin farklı fiziksel hâlleri A, B ve C şeklinde gösterilmiştir.

Rastgele yazı  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 60-64-66-67-68 Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları

1, 2, 3 ve 4 numaralı değişimlerden 2. nin buharlaşma olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) B, maddenin katı hâlidir.
B) 3. değişim erimedir.
C) C maddesi buharlaşma sonucu oluşur.
D) 1. değişim donmadır.

Cevap : C Şıkkıdır.

2.
A) B, maddenin katı hâlidir.
B) 3. değişim erimedir.
C) C maddesi buharlaşma sonucu oluşur.
D) 1. değişim donmadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) II ve IV B) I ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

Cevap : C Şıkkıdır.

3.
I. Donma noktası
II. Erime noktası
III. Kaynama noktası
IV. Kütle
Yukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir?

A) II ve IV B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap : D Şıkkıdır.

4.
I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.
II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.
III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap : C Şıkkıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5.
I. Erime III. Kaynama V. Buharlaşma
II. Donma IV. Yoğuşma VI. Süblimleşme

Yukarıdaki olayları maddelerin ısı alma ve verme durumlarına göre sınıflandırırsak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

Isı Alarak ————- Isı Vererek
A) I, III, IV, V, VI —-> II, VII
B) I, III, IV, V ——–> II, VI
C) I, III, V ————> II, IV, VI
D) I, III, V, VI ——–> II, IV

Cevap : D Şıkkıdır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları

Yukarıdakilerden hangisinde ya da hangilerinde genleşme ve büzülme görülür?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Rastgele yazı  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 14-18-19 Cevapları

Cevap : D Şıkkıdır.

7. Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir?

A) Her sıcaklıkta olur.
B) Sıvının her yerinde olur.
C) Belli bir sıcaklıkta olur.
D) Sıcaklık sabit kalır.

Cevap : B Şıkkıdır.

8. Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Isı, bir enerjidir.
B) Isı birimi olarak kalori ya da joule kullanılır.
C) Isı alan maddenin sıcaklığı sürekli yükselir.
D) Isı alan bir maddenin hacmi artabilir

Cevap : D Şıkkıdır.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

9. Özdeş ve ağzı açık kaplarda, ilk sıcaklıkları eşit olan eşit miktardaki saf A ve B sıvıları, özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Isıtma işlemi sonucunda kaplardaki sıvı miktarları eşittir.
B) Her iki sıvı da hâl değişimi görülür..
C) Her iki kaba eşit ısı verilmiştir.
D) Kaplarda, başlangıçta aynı cins sıvılar bulunmaktadır

Cevap : C Şıkkıdır.

10.
Yanda verilen kavanozun kapağını açamayan İbrahim;

I. Kavanoz camını ısıtır, kapağı soğutursa kapağı açar.
II. Kavanoz camını soğutur, kapağı ısıtırsa kapağı açar.
III. Sadece kavanozun kapağını ısıtırsa kapağı aça

Bu durumlardan hangisinde veya hangilerinde kavanozun kapağı açılabilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Cevap : C Şıkkıdır.

zvr
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

WhatsApp Chat

× Canlı Destek - WhatsApp